Kocaeli Ardıl Çeviri

Kocaeli Ardıl Çeviri | Karlıkaya Tercüme | İzmit ÇeviriBir dili olmayan veya bir bağlantı biçimi olarak aynı dili konuşan kişiler arasında fikir alışverişini içeren toplantılar, konferanslar veya toplantılar sırasında, eşzamanlı veya ardışık çeviri yaygındır.

Çevirmen, genel kavramda, kitaplar, yasal materyaller, kılavuzlar, web siteleri, başlıklar ve her türlü metinsel bilgi gibi yazılı belgelerin tercümesi ile çalışır. Tercümanın faaliyeti sözlüğe bağlıdır. Böylece konuşulanla ilgili tercümeyi yapar ve bu nedenle iyi bir konuşma sesi hafızasına sahiptir, çünkü son dile tercüme ederken bir tercüme daha yapabilmek için aşağıdaki cümlelere dikkat etmesi gerekir.

Bu sözlü tercümeyi yapmanın iki yolu vardır: tercümanın genellikle alıcılardan izole edildiği ve mesajları ses cihazları aracılığıyla anında dinleyicilere ilettiği eşzamanlı tercüme yoluyla; ardışık çeviride, tercüman içeriği yalnızca bazı dönemlerin veya cümlelerin bitiminden sonra kamuoyuna çevirir ve ekipmana ihtiyaç duymaz. Fikirlerin açıklanmasında düşük akışkanlık sunmasına rağmen, bu daha fazla sadakati garanti eder, çünkü eşzamanlı çeviride diyalog ve yorum arasında senkronizasyona ihtiyaç vardır ve bu nedenle bazen her cümlenin yalnızca genel fikirleri daha edebi bir çeviriye zarar verecek şekilde aktarılır.

Model veya ihtiyaç ne olursa olsun, Karlıkaya Tercüme, yetkin profesyonellere, gizlilik ve açıklığa öncelik vererek, doğal bir şekilde iletişim kurmalarını sağlar. Bir tercüman, dil engelleriyle karşılaşan insanlar için bir arabulucudur. Bir düşünceyi veya ifadeyi kaynak dile, hedef dilde aynı anlama sahip bir ifadeye dönüştürürler. Tercümanın rolü, her bir anlamsal unsuru (ton ve kayıt) ve kaynak dilin konuşmacısının gönderdiği mesajın tüm amaçlarını ve duygularını hedef dilin alıcılarına iletmektir.

Tercüme hizmetleri çeşitli şekillerde sağlanabilir, ancak ana iki ardışık ve simültane çeviri vardır.

Eşzamanlı Tercüme

Eşzamanlı tercüme ilk olarak, Müttefik Kuvvetlerinden bir dizi askeri mahkemeden oluşan Nürnberg Duruşmalarında tanıtıldı ve kullanıldı.

1945-46’da II. Dünya Savaşı. Daha sonra, 1940’ların sonlarında ve 1950’lerin başlarında, Birleşmiş Milletler yetkilileri, zaman kazandırdığı ve sonuçların kalitesini iyileştirdiği için çoğu BM toplantısında tercih edilen yöntem olarak eşzamanlı çeviriyi başlattı.

Eşzamanlı tercümede katılımcılar kulaklık kullanır ve tercüman konuşmacının sözlerini kaynak dilden olabildiğince hızlı bir şekilde hedef dile çevirirken, kaynak dil konuşanı kesintisiz konuşur; ses geçirmez bir kabine yerleştirilen sözlü dil tercümanı, kaynak dilin konuşmacısını net bir şekilde görürken veya kulaklıklar aracılığıyla dinlerken bir mikrofona konuşur. Eşzamanlı çeviri, dinleyicilerin hedef diline kulaklıklarıyla aktarılır.

Simültane tercüme genellikle kongre veya konferanslarda kullanılır ve çok yoğundur.

Ardışık Tercüme

Ardışık tercümede, tercüman, kaynak dildeki konuşmacı konuşmayı bıraktıktan sonra konuşur. Konuşma bölümlere ayrılmıştır ve tercüman kaynak dilde konuşmacının yanındadır (oturarak veya ayakta) ve konuşmacı mesajını sunarken not alır. Konuşmacı, konuşmayı duraklattığında veya durdurduğunda, tercüman mesajın bir kısmını veya tamamını hedef dile çevirir. Ardışık olarak yorumlanan konuşmalar veya konuşma bölümleri genellikle kısadır. 50 yıl önce, ardışık tercüman 20 veya 30 dakikalık konuşmaları tercüme etti; ancak şu anda 10 veya 15 dakikalık bölümlerin çok büyük olduğu kabul edilmektedir. Ancak bazen, ortama veya konuya ve tercümanın ezberleme becerisine bağlı olarak, tercüman konuşmacıdan her cümle veya cümle sonrasında durmasını isteyebilir.

Ardışık tercüme genellikle tıbbi yorumlamada hastalar ve doktorlar arasında iletişim kurmak için veya iş görüşmelerinde kullanılır.

Eşzamanlı veya Ardışık Tercüme Arasında Seçim Yapma

Ardıl veya simültane tercüme arasında seçim yaparken, tercümanlar ve tercüme hizmetlerinin kullanıcıları her birinin sahip olduğu etkiyi hesaba katmalıdır. Ardıl tercümanlar durum üzerinde daha fazla kontrole sahiptir: belirsizlikleri netleştirebilir, tekrarları isteyebilir veya sorunlu terimlerin anlamını belirleyebilirler. Ardıl çeviri, uygun simültane çeviri tekniklerini öğrenmek için bir basamak taşı olduğu düşünülerek çoğu konferans çevirmenliği okulunda öğretilmeye devam etmektedir.

Eşzamanlı tercüme zaman kazandırır. Örneğin mahkemelerde değerli zamanınızdan tasarruf edersiniz. Bir avukat bir soruyu formüle etmeyi bitirir bitirmez tanığın cevabı hemen gelir. Ardışık yorumlamada olduğu gibi, tercümanın uzun ve bazen ayrık bilgi geçişlerini muhafaza etme becerisine bağlı olmaktan daha fazla kesinliğe sahiptir. Bu yöntemle tercümanın sorunun tekrarlanmasını istemesine gerek kalmaz. Mahkeme salonlarının bazen sahip olduğu zayıf akustik koşullara rağmen, kulaklığı olan herkes tanığın cevabını net bir şekilde duyabilir. Tercümanın yorgunluğu minimuma indirilir çünkü uzun geçişleri doğru bir şekilde tutmaya çalışmaktan kaynaklanan gerginlik azalır. Sonuç, daha kaliteli bir yorumdur.

Sonuç olarak, akademisyenler ve profesyonel tercümanlar, mutlak kesinlik istendiğinde ardışık yorumun tercih edildiğinde hemfikirdir; ancak, bu hızlı tempolu dünyada asil bir sanat, zaman temel bir gereklilikse bir kenara bırakılması gerekebilecek bir lüks olarak kabul edilir.