Kocaeli Redaksiyon Çeviri

Redaksiyon Çeviri | Karlıkaya Redaksiyon TercümeKullandığınız dijital platformlara ve uygulamalara iyice bakarsanız, hayatınız onlarla hiç de karmaşık değil. Sadece dil ayarlarını değiştirin ve böylece, göz açıp kapayıncaya kadar, garip ara yüzler ilk başta rutin arkadaşlar haline gelir. Bu ürünleri, hizmetleri ve platformları farklı dillere uyarlayarak dünyanın her yerinden insanları birbirine bağlayan yerelleştirme süreci sayesinde olur.

Bunun için ilk adım çeviridir yani bir dil ile diğeri arasındaki metinlerin kodunun çözülmesidir. Ancak, mesajın farklı kültürel bağlamlarda çalışmasını sağlamak tek başına yeterli değildir.

Tercüme için revizyonu gerçekten ayıran şey, çok yönlü bir süreç olmasıdır; bu süreç, sadece tek bir dil kodu tarafından değil, dil çiftleri tarafından yönlendirildiği için iki kat daha fazla çalışma gerektirir.

Çevirinin kendisi gibi kültürler arası bir faaliyettir ve bu nedenle farklı dilleri okuyanlarla konuşmacıları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. İster ülkemizde ister Japonya’da olsun, nihai teslimatın tutarlı ve benzersiz kalması için mantıksal ve eleştirel bir anlam gerektiren bir eylem cephesidir.

Bu yerelleştirme sürecinin tanımlaması ve ayarlaması gereken ana noktalar arasında, gözden geçirmenin genel unsurlarına ek olarak şunlardan bahsedebiliriz:

 • Tekrarlar, İhmaller ve Hatalar.
 • Uygunsuz Terimler.
 • Hedef Kitle.
 • Mesajın Tutarlılığı.
 • Kullanılabilirlik Mükemmelliği.
 • Özetle, çeviri için düzeltmenin mantığı şudur: orijinal bir metnin kelime-kelime anlamın doğruluğunu korumakla ilgilidir.

  Çeviri için Bir Redaktörden Ne Beklenir?

  En başından beri, çevrilen içeriğin gözden geçirilmesinin katı olmadığını, kapalı kurallar ve formüllerle olduğunu anlamalıyız ayrıca işin mesajın doğallığı nosyonu tarafından yönlendirilmesi gerektiğine de dikkat çekiliyor. Sonuçta amaç, ortam ne olursa olsun, metnin gerçekten hedef dilde çevrilmiş olduğunu göstermektir.

  Bunun mümkün olması için, çevirileri revize eden profesyonel, davranış, bilgi ve tüketimdeki dilsel değişiklikleri ve eğilimleri takip ederek sürekli olarak güncellenmelidir. Ek olarak, yolu kesmek, belirli becerilerin geliştirilmesiyle birlikte gelir.

  Daha sonra, ürünleri, hizmetleri ve platformları bulmanın son adımı için üç ön koşulu var.

  1. Çok Dilli Yeterlilik

  Farklı diller arasındaki kültürel uyumu doğrulamak için iyi konuşmak yeterli değildir. Yani, bir anadilini ve bir yabancı dili olan her ikisinde de iyi iletişim kuran bir kişi, mutlaka profesyonel olarak gözden geçiremez.

  Çeviri için redaksiyon yapan herkes, çalışacağı her iki dilin dil kodlarını ve bunları farklı kanallarda uygulamanın doğru yolunu bilmelidir.

  2. Karşılaştırmalı Analiz

  Çevrilen içeriğin gözden geçirilmesi süreci, editoryal pazarın karşılaştırılmasına çok benzer bir okuma ile karakterize edilir. Basitçe söylemek gerekirse, bu benzerlik ve farklılık arayışında iki metinle yüzleşmekten başka bir şey değildir.

  Amaç, anlam kaybı olmadan ve bir talebin yerini belirleme sürecine neden olan ham içeriği tam olarak iletmek olduğundan, gözden geçiren kişi, orijinal ve çevrilmiş olan sürümler arasında bir karşılaştırma yapmalıdır.

  Bu, kalite kontrolünü sürdürmek için vazgeçilmez bir süreçtir. Böylece, gözden geçiren kişi teslimatın tamamlanacağını onaylar bu büyük bir sorumluluktur!

  Örneğin, bir sağlık protokolündeki önemli bir paragrafın çevrilmiş sürümden yeni bir dile kaybolduğunu hayal edin! Bu sadece kurum için değil, aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan herkes için sorun olabilir?

  3. Çeşitli Kaynaklara Aşinalık

  Her çeviri düzeltici, çalışmayı daha verimli ve kontrol edilebilir hale getiren araçlarla donatılmalıdır. Elinizde bir sözlük ve bir dil kılavuzu, daha önce editör ekibi tarafından üretilen ve kesinlikle inceleme uzmanının önerilerine ve analizlerine güvenebilecek materyallere sahip olmak önemlidir.

  Projenin kendi belgelerine ek olarak, iyi çevrimiçi ve çevrimdışı referanslar eksik olamaz. Alıntı kitapları, genel ve uygulamalı sözlükler ve dilbilgisi, redaksiyon yapan ve bir çeviriyi geliştirmek için vazgeçilmez bileşenlerdir.

  İçerik düzenleme bölümünde bir gerçeklik olan otomasyonun alaka düzeyini de anlamamız gerekiyor. Kalıpları ve terminolojileri kontrol etmeyi destekleyen bir dizi ücretsiz araç vardır, bu yüzden bunları iyi kullanın! Bu, yalnızca teslimat kalitesini iyileştirmenin değil, aynı zamanda projelere dinamik ve rotasyon sağlamanın da bir yoludur.

  Google Translate Vakası

  Bir başka ilginç durum Google Translate’in kullanılmasıdır. Uzun süre bu makine çevirisi özelliği anlamsız çevirinin arkasındaki hikâye budur, daha doğrusu, dilsel nüansları yakalayamadıkları için revize edilmemiş veya yerelleştirilmemiştir.

  Bugün gördüğümüz şey biraz farklı bir gerçeklik. Son on yılların yoğun küreselleşme senaryosunda, binlerce kullanıcı, sistemin çevirilerinin doğrulanması için iş birliği yaptı ve platforma büyük makine öğrenimi yatırımları yapıldı. Bu tür eylemler, terminolojilerin doğruluğunu artırmaya yardımcı oldu.

  Çevirmen-Düzeltici Ortaklığı Pazar İçin Neden İyidir?

  İş bağlamında uygun çeviri için bir incelemenin uygunluğu, yalnızca birbirine bağlı ekonomiler değil, yalnızca dijital ağlar olduğu için buluşan sosyal grupların yaşadığı bir çağda yaşıyoruz.

  Bunu düşünmek, her zamankinden daha fazla, ilişkilerde çeviri önemli bir yere sahip ve orijinal özün net ve dengeli bir sonuca sahip olacağının garantisi, gözden geçiren tarafından desteklenen tutarlılıktadır.

  Aslında, işbirlikçi bir çalışmada profesyoneller arasındaki bu diyalog, yerelleştirilmiş taleplerin sunulmasını etkili kılan şeydir. Bir çeviri, düzenlenmediğinde ve kültürel olarak uyarlanmadığında çok şey kaybeder.

  Bir ürünün, hizmetin veya bir platformun yerelleştirilmesine yönelik stratejinin ortaklık ve başarısı, ekibin profesyonelleri arasında tutarlı ve uyumlu bir eyleme bağlıdır. Bu nedenle, kararlar keyfi veya tek yönlü değildir. Terminolojik seçimleri müzakere etmek ve etkili sonuçlar elde etmek için insanın incelemesi esastır.