Teknik Çeviri

Teknik Çeviri | Kocaeli Noter Yeminli Tercüme Merkezi | Kocaeli TercümeTeknik Çeviri, teknik metinlerin belirli konularla çevrilmesinden oluşan bir çeviri türüdür. Yanlışlıkla “kolay” olarak görülen bu çeviri sadece farklı bir dile değil, aynı zamanda amacına (ne için kullanılacağına), uygulamaya (nasıl tercüme edileceğine) ve hedef kitleye (kim okuyacak) ihtiyaç duyar. Yeminli Tercümeden farklı olarak, geçerli olabilmesi için yasal tanınırlığa sahip olmasına gerek yoktur.

Bu çevirinin en çarpıcı faktörlerinden biri, terminolojilere dayalı özel bir dil kullanılmasıdır, çünkü kaynak metni belirli bir faaliyet dalına uymaktadır. Bu sadece bir dilden diğerine geçmek değil, aynı zamanda araştırma, sözlükler, alandaki profesyonellerle iletişim, sözlükler vb. yoluyla terimlerin eşdeğerliğini aramaktır.

Çevirmenlerin teknik metinleri çevirirken karşılaştıkları zorluklardan bazıları, genellikle hedef dilde ulaşılamayan jargon ve kısaltmaların ve ayrıca kültürel varyantın kullanılmasıdır, çünkü hedef kitle bilinmiyorsa, metin alakasız veya uygunsuz hale gelebilir. Bu zorluğun bir örneği, kullanılan dilin sıklıkla tekrarlı olabileceğini ve bu tekrarı sürdürmenin çevirmenin rolü olduğunu, çünkü bu metin türünün içsel bir özelliği olduğunu anlamaktır. Bu nedenle, yeterli ve aslına uygun bir çevirinin sunulabilmesi için geniş bir kültürel geçmişe ek olarak, sadece iki dilde değil, aynı zamanda çeşitli alanlarda geniş bir bilgi birikimine sahip olmak çok önemlidir.

Kullanım kılavuzları, prospektüsler ve ilaç etiketleri, haritalar, bildiriler, bilimsel makaleler, standartlar, eğitim ve davranış kuralları teknik çeviri gerektiren materyallere örnektir. Teknolojik, ilaç, denetim ve akademik şirketler, bu tür bir çeviri gerektiren teknik malzemelerin ana kaynaklarıdır.

Bazı durumlarda, bir kişinin belirli bir dili konuşmasının, bir metni doğru çevirme yeteneğine sahip olduğu anlamına geldiğini düşünüyoruz. Ancak öyle değil. Aynı şey, otomatik bir çözüm sunan çevrimiçi çevirmenler için de söylenebilir. Çevirmenlerin çalışmalarına bu kadar değer verilmesinin nedenlerinden biri de budur. Teknik çeviri, bir makalenin bağlamı ve kullanılan kavramların anlamsal alanı hakkında kapsamlı bir bilgi gerektirir. Başka bir deyişle, insanların bilgisayarlar aracılığıyla çeviri talep etmeleri çok yaygındır. Bu nedenle, çevrimiçi çevirmen söz konusu kelime dağarcığı hakkında belirli bir bilgiye sahip olmalıdır. Bununla birlikte, çeviri başka bir dilden bir kelimenin anlamını aramanın ötesine geçer.

Uzman bilgisi

Teknik çevirmen bağlamı ve ayrıca bir dile özgü ve diğerlerinden farklı olan dil dönüşümlerini analiz eder. Tıpkı bir cümlenin gramer yapısının farklı olabileceği gibi.

Örneğin, teknik çevirmenler, kılavuzların, talimatların ve kılavuzların çevirisi gibi hizmetler için talepler alır. Bilimsel ve teknik çeviri yakından ilişkilidir, ancak bilimin dili evrenseldir ve teknik kavramlar çok daha spesifiktir.

Teknik çevirideki bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir ve bir ifadenin anlamını tamamen değiştirebilir. Birebir yorumlama, teknik çeviri ile eşanlamlı değildir. Orijinal anlamı korurken dile çevrilen metne daha fazla dikkat edilmelidir.

Bir yazının anlamının bilgilendirici bir bakış açısından iyi kalitede olması ve okuduğunu anlamayı kolaylaştırması için doğru terminoloji ve uygun bir bağlam uygulanmalıdır.

Teknik dilin karmaşıklığı göz önüne alındığında, çevirmen kelime hazinesini genişletmek için iyi bir dokümantasyon ve araştırma işi yapmalıdır. Ek olarak, işin mükemmel olması ve müşteriye mümkün olan en iyi şekilde teslim edilmesi için yeterli bir teknik çeviri gerekli düzeltmelere ve daha sonra revizyonlara sahip olmalıdır.

Teknik Çeviri, maksimum uzmanlık gerektiren bir çeviri türüdür. Çevirmen, metne farklı perspektiflerden hizmet eder, terminoloji, cümle yapısı, stil kuralları ve yazı gibi.

Yeminli tercümenin aksine teknik tercüme yasal bir belge değildir. Başka bir deyişle, noterde tanınan tercümanın herhangi bir tür kaşesi, kaşesi veya imzası gerekli değildir. Yani teknik çeviri yeminli olabilir veya olmayabilir. Bu nedenle, normalde bu tercümeyi gerektiren ana dokümanlar, diğerleri arasında kılavuzlar, broşürler ve tezlerdir.

Ana Uzmanlık Alanları:

Yasal Denetim, Sanayi ve Ticaret, Danışmanlık, İlaç, Eczacılığa ait Bilgi işlem; Patentler, Teklifler, Teknik Kılavuzlar, Pazarlama, Eğitim, Parasal, Araştırma ve Teknoloji, Otomobil, Kimya, Enerji, Kamu ve Özel Yönetim, Mühendislik, Telekomünikasyon, Metalürji ve Ulaşım gibi.

Teknik Çeviri Bunları Nasıl Ele Alır?

1-Jargonlar ve Kısaltmalar: Teknik metinlerde, bilgi alanlarının ötesinde kullanılmayan birçok kelime vardır. Jargon ve kısaltmalar çok özel dillerdir ve sık sık çalışılması gerekir. Bu nedenle, genellikle çevrilecek dilde değil, yalnızca kaynak dilde bulunurlar. Çevirmen, hedef dil için en iyi uyarlamayı seçmek için anlamı ve neyi temsil ettiğini aramalıdır.

2-İşlevsel Kelimeler: Bu türde, çevirmenin diller arasında tutarlılık ve denklik araması gerektiğinden, terminolojinin tutarlı bir şekilde kullanılması önemlidir. Yanlış kullanılan bir kelime, bir prosedürün başarısız olmasına veya bir projenin reddedilmesine neden olabilir.

3-Semboller: Son derece önemlidirler ve farklı çağrışımları ve kullanımları ile farklı bilgi alanlarında bulunurlar. Çevirmenin, her bir sembolün işlevini ve anlamını anlamak için bu teknik metinlerle ilgili bir uzmanlığa ve çok fazla deneyime sahip olması gerekir.

4-Biçimlendirme: Teknik belgeler, katı biçimlendirme ve yapı kurallarına uygun olmalıdır. Örneğin, düzensiz bir format kullanımı bir siparişi reddedebilir. Her bir metin türü, içeriğine bağlı olarak, her dilin farklı bir yapıya sahip olması nedeniyle çevirisi sırasında boyut olarak önemli ölçüde değişme eğilimindedir. Yanlış bir değişiklik, materyalin yanlış yapılandırılmasına neden olarak çevirmenin metni her sürecin sonunda kurallara göre ayarlamasına neden olabilir.

5-Kültür: Metnin çevirisinin doğru olmasının yanı sıra ilgili kültür ve bağlamına uygunluğunun da önemli olduğunu biliyoruz. Kültürel faktörü göz ardı eden materyal, hedef kitleyi rahatsız edebilir, bu nedenle uygunsuz veya alakasız olarak değerlendirilerek metnin amacına zarar verebileceği için en hassas kısımlardan biridir.

6-Bitiricilik: Teknik çeviri, teknik malzemelerdeki özel çeviridir. Bu tür bir metni tanımlayan, yalnızca özelleşmiş dil değil, aynı zamanda materyalin amacı, uygulaması ve hedef kitlesidir.

Çevirideki bir hata ciddi sonuçlar doğurabilir ve bir ifadenin anlamını değiştirebilir. Metni tercüme ederken her zaman orijinal anlamı gözetilerek dikkat edilmelidir. Bir yazının anlamının iyi bir bilgi kalitesine sahip olması ve okuma sırasında anlamayı kolaylaştırması için doğru terminoloji ve uygun bir bağlam uygulamak da gereklidir.

Teknik çevirmen, her zaman güncellenmeye çalışmanın yanı sıra, yukarıda belirtilen tüm ihtiyaçlara her zaman özen göstermelidir.